Congratulations! Your support has been successfully sent to the author
Tia-Sziara Álmos Bogát - Ki hízik a fegyvereken?

Tia-Sziara Álmos Bogát - Ki hízik a fegyvereken?

Published Feb 17, 2023 Updated Feb 17, 2023 Culture Culture
time 9 min
0
Love
0
Solidarity
0
Wow
thumb 0 comment
lecture 28 to reads
0
reaction

On Panodyssey, you can read up to 30 publications per month without being logged in. Enjoy29 articles to discover this month.

To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below. It's free! Log in

Tia-Sziara Álmos Bogát - Ki hízik a fegyvereken?

(Egy – a miénktől talán nem is oly sokban eltérő – párhuzamos univerzumban.)

A Föld bolygó látszólag komótosan fordul el a volt Nemzetközi Űrállomás alatt. Holott a valóságban az űreszköz az, amely körülötte kering, mégpedig szédítő tempóban: óránként közel huszonnyolcezer kilométeres sebességgel. Furcsák, de itteni munkám során mégis igyekszem tudatosan szoktatni magamat az égitest népei által leggyakrabban alkalmazott egységekhez. A legtöbbjük által használt időszámítás szerint például a 2026-os évben járunk. 
A Cupola Megfigyelő Modul ablakain kitekintve feltárul előttem a vizekben oly gazdag világ változatos képe. Még ha az emberek nem is képesek látószerveikkel az elektromágneses sugárzás annyira széles spektrumának észlelésére, mint jómagam, a megkapó látvány bizonyára hasonlóképp lenyűgözte az állomás személyzetének tagjait is.

Amikor persze volt még személyzet. Mert az már jó ideje nincs. Helyettük immár csak én lebegek fel-alá idefönt, át a néma, elnéptelenedett tereken és közben azon sajnálkozom, hogy milyen szomorú véget ért a fajuk ezen ígéretes missziója. Manapság már nincs ilyesmire forrásuk, sem pedig érdeklődésük. Ha még törődnének az állomással, legalább az fel kellene tűnjön nekik, hogy a legénységük távozása óta valaki mégiscsak tovább üzemelteti az űreszközt, hiszen az rendületlenül tartja a pályája magasságát, noha korrekció nélkül annak havonta két kilométerrel csökkenie kellene.

Számtalanszor gyönyörködtem már benne, mégis ezúttal is foglyul ejti a tekintetemet az ellenálló, négy rétegű üvegből készült ablakokon túl terpeszkedő világ látképe. Most érünk az éjszakai félteke fölé, amelyet a földlakók órája szerint majdnem negyvenhat és fél percen át lesz módom megcsodálni. A sötétség leple most beborítja Afrikát és Eurázsia döntő részét. A maga módján az emberek világának az éjszakai arca is lenyűgöző. Habár épp ezen a most szemlélt területen a megfigyelhető kép igencsak eltér attól, amit még a régi legénység ugyanezeken az ablakokon keresztül láthatott.

Európa közepét legalábbis mintha leradírozták volna a térképről.
A nagy múltú földrész tengeri határait és a szélső részek népességcsoportosulásait ugyanis remekül kirajzolják az ottani települések mesterséges fényei, azonban ehhez képest azonnal szemet szúr egy hatalmas, koromfekete folt a kontinens közepén. Ahol világításnak nincs semmi nyoma.
Irdatlan kiterjedésű anomália ez, amelyet északon a Finn öböl és a Balti-tenger, nyugaton az Elba folyó és az Alpok legkeletibb lejtői, délen a Száva és a Duna folyása, a Fekete-tenger, a Kuban folyó, a Kaukázus hegyvonulatai és a Kaszpi-tenger határolnak, keleten és északkeleten pedig a Volga folyó. Mindez a terület a Föld éjszakai felszínén rendre koromsötétbe borul.

Ha pedig történetesen a nappali féltekén szemlélnénk ezt a régiót, akkor még bizarrabb kép tárulna elénk. Azt látnánk ugyanis, hogy az egész gigászi földdarabon – mármint ahol azt nem takarják éppen felhők –, minden egységesen élénk rózsaszínben pompázik. Legalábbis a földlakók egy része így hivatkozik a számukra látható fény spektrumának e részére.
Hogy egy merész hasonlattal éljek, utalva az emberek gasztronómiájának egy számomra nehezen érthető komponensére: úgy fest e terület, mintha valamiféle képzeletbeli, kozmikus méretű üstből – ha a számításom helyes, az emberek legelterjedtebb tömegegységével kifejezve –, több, mint ezerötszáz teratonnányi rózsaszín cukormáz ömlött volna Európa ezen részére, a mérési adatok alapján a talajszint felett átlagosan nagyjából kétszáz méter vastagon bevonva azt. Nem számítva bele azt a térfogatot, amennyivel ez a valami a talajszint alá is benyúlik, sok helyütt akár kilométeres mélységekre.

Na persze e régiónak nem ennyire egyhangú azért sem az éjszakai, sem pedig a nappali látképe, hiszen rendszeresen láthatók itt kisebb-nagyobb fényfelvillanások. Azonban örömre e jelenségek sem adnak semmi okot. Ezek ugyanis óriási robbanások. A csillogó bevonat mégis teljesen sértetlennek tetszik. Ráadásul hónapról hónapra, sőt: hétről hétre, de inkább napról napra, vagy akár óráról órára is – ki mondhatná meg pontosan? – egyre csak növekszik a kiterjedése…

***

Sietnem kell! – emlékeztetem magamat, mert újfent elméláztam a kilátó modulban, pedig már csak hat keringésnyi időm van leadni a jelentésemet az Űrbiológiai Akadémia főtitkárának. Odalebegek tehát a gondolatrögzítőhöz és igyekszem összerendezni a tudatomban az eddig tapasztaltakat. Sajnos a másik űrön keresztüli csillagközi üzenetközvetítés technológiája még gyerekcipőben jár, ezért – ami számomra komoly kihívás – csak nagyon tömör kivonatát lehet átküldeni az eredményeknek, többre nincs kapacitás.

Rögzítés indul! – gondolom parancsoló erővel, mire az eszköz felvillanása jelzi, hogy elkezdte menteni az üzenetet képező idegi aktivitás lenyomatát:

Újabb ismereteink az általunk bolygóvész, vagy felszínfaló néven ismert organizmus megtelepedéséről és terjedéséről a Föld bolygón.
A felszínről fogott kommunikációs jelek szerint az emberek leggyakrabban úgy hivatkoznak a jelenségre, hogy „a Rózsaszín”, vagy „a rágógumi sivatag”.

Ami a fertőzés eredetét illeti, sikerült kideríteni, hogy volt egy nagy háború a bolygóvész mai kiterjedésének déli epicentrumában. Elképzelhető, hogy az organizmust éppen az vonzotta Föld körüli pályára, hogy a közeli űrben elhaladva érzékete a heves harci tevékenységet.
A konfliktus során, valamikor a földi 2023-as évben, a frontvonal közelében érhetett földet a lény. A legvalószínűbb helyszínnek a Donyeck nevű területen, az úgynevezett bakhmuti körzet Toreck városának Tsentralna nevű bányája tűnik, amelynek néhol ezeregyszáz méternél is mélyebb tárnáiban remekül elbújhatott a felszínfaló és erőt gyűjthetett a nagy erejű landolás után.
Olyan intenzív volt a felek tüzérségi tevékenysége, hogy mindkettő azt feltételezte, csupán az ellenség egyik újabb rakétája csapódott be.

Pár hét elteltével az első jel, ami feltűnt, hogy a még működő bányákban kezdtek eltünedezni a munkások. Hamarosan pedig az életforma a felszínen is terjeszkedni kezdett nyúlványaival, amelyeket egyre több találat ért a környékre záporozó lövedékekből. Idővel egyre nagyobb területeket borított be.
Eleinte mindkét oldalon megpróbálták különféle munkagépekkel megtisztítani a földfelszínt – sikertelenül. Ezután viszont végzetes módon ismét az erőszak került előtérbe. Elkezdtek ugyanis a fegyvereikkel célzottan az organizmusra tüzelni. Tragikomikusnak tetszik, de egy adott ponton a szemben álló felek már tűzszünetet is kötöttek egymással, sőt, koordinálták a hadműveleteiket, azért, hogy minél hatékonyabban támadhassák a Rózsaszínt.

Mindeközben a rejtélyes bevonat által elnyelt földterület egyre csak nőtt, mégpedig egyre gyorsuló ütemben. Néhány szabadabban gondolkodó tudós már pedzegette ennek okát, de a tudományos közösség hangadói bolondnak tartották őket.
Csak akkor kezdtek el hinni nekik, amikorra kiderült, hogy még a legpusztítóbb termonulkeáris fegyverek sem tudnak kárt tenni a lényben, ellenben a növekedési ütemét félelmetesen felgyorsították.
Végre belátta az emberiség, hogy a földönkívüli betolakodó éppen a fegyvereikből nyeri az energiáját és minél nagyobb erejű robbantással próbálják azt elpusztítani, csak annál jobban táplálják.

Csakhogy már késő volt. Bár nem ismert, hogy a felszínfaló milyen szintű értelemmel bír, de akár tudatosan, akár ösztönösen tette, sikerrel zsarolta a földi vezetőket.
A bolygóvész ugyanis ekkorra olyan nagy területen és mélységben szőtte át a földkérget, hogy képes volt irtózatos erejű földrengéseket kelteni, amelyeket mindaddig folytatott, ameddig nem kapott újból elegendő fegyveres „táplálást”. Az emberiség ördögi körbe jutott: kénytelen állandóan, hevesen rakétázni ezt az idegen „cukormázzal” beborított térséget, noha az csak egyre nagyobbra nő és egyre telhetetlenebb.

Kétlem, hogy a földi hadiipar vezetői valaha is gondolták volna, hogy egyszer majd a termékeiken valaki (vagy valami) más fog hízni, mégpedig a szó szoros értelmében.

lecture 28 lectures
thumb 0 comment
0
reaction
Share this publication
copylink copylink

Comments (0)

Are you enjoying reading on Panodyssey?
Support their independent writers!

Prolong your journey in the Panodyssey universe Culture
Afrikaanse Veltassistant (EN)
Afrikaanse Veltassistant (EN)

The repetitive ringing of the phone wakes me up. It is 4 a.m. Reluctantly I abandon the warmth of the blankets and sit on th...

Alessandro Perin
3 min
Afrikaanse Veltassistent
Afrikaanse Veltassistent

Il ripetitivo trillare del telefono mi sveglia. Sono le 4 del mattino. Controvoglia abbandono il tepore delle coperte e mi m...

Alessandro Perin
3 min

donate You can support your favorite writers