Congratulations! Your support has been successfully sent to the author
Répás Robin versei

Répás Robin versei

Published Feb 13, 2023 Updated Feb 13, 2023 Culture Culture
time 13 min
0
Love
0
Solidarity
0
Wow
thumb 0 comment
lecture 23 to reads
0
reaction

On Panodyssey, you can read up to 30 publications per month without being logged in. Enjoy29 articles to discover this month.

To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below. It's free! Log in

Répás Robin versei

Évért'ekelő

Dübörgő gazdaság léptei
törnek gátakat szakadatlan,
erélyes látszatban, mind
törekvéses példát mutatva.

Centes apropók bálnain,
vendégek korszakozottan.
Cápaként is „vegetarin”,
mint a legnagyobb halak.

„Bizton jól esik fagyit nyalni
és van, mikor más a feladat.
Eljöttél apóként, klausin
s itt vagy nekünk jó barátnak.

De szó eztán szóljék földin
magyarhoz, elő konzervatíva!
Mindünknek jobb falni termin,
mi apró, csak pici szardínia.

Szakadt háló is pereg nyelvin,
szerény délelőtti úsztában.
Zsinór kenten délre, negyedikt
csúcsra gazdult bajnoki mában.

Futott köröket téve rútkorin,
szamizdatin volt diktált olvasat,
miként vannak az old school-i
álmok, fentségre törőn alkotva.

Szabadság, demokrata kúltúra,
vitatottan szellemes politikai
tortúra, irigylésre méltatottan,
figyelve innét, kis kommunáltin.

Nyál folyt szürkülten, nyalóka
kakasos szárára, befulladt torki
szóbeszéddel sem igazán gátolva,
hisz néha jó vidáman fütyürészni.

Adva béklyózottan is adatokat,
fiatalon sosem volt mitől félni,
kegyúri mestertől tanultan,
a szocikat könnyű kijátszani.

Győztetett érdemet elmondva,
ellenfél-e nekünk komcsi, libsi?
Sőt, a későbbi nemzetközi bal,
kik kimondottan libernyákik?

Küldenek egyesített csapatokat,
mintha lehetne őket választani,
hiszik, hogy ötödjére bizalmat
még nem keltett eleget a foci.

Sikerrel lebontott diktatúra,
példaértékkel kis egyetemin,
emelve várilag főbástyákat,
zsinat skatulyás keresztényin.

Patton tábornoktól tanulni
másképpen lehet: de a csata
mindtől megtisztít, ami gyengít
és mindből a legjobbat kihozza.

A politikai csata is így működik,
mindig győz a talpon maradt
és marad helyén mindaddig,
míg jobb ellenében nem akad.

Magyarázkodhatunk napestig,
de inkább tanuljunk valamit ma:
Amerika és Nyugat-Európa is
küzd avval, mi nálunk nyughat.

A liberális közélet progresszívin
a legnagyobb baj a hivatalokban,
a médiában és tömegkultúrin
alkotnak ellenünk indoktrinával.

Alánk ásva, hazai jogok ellenin,
más és más honoknak gazdag,
hamis jussokból vált közéleti
igaz talánját, vér komolysággal.

Itt már más a helyzet, baloldalin
sok begyűrt évtized betonozta
réven sikerült harcokkal átjutni,
mint kommunista hatalmaknak

tudományos, szoci woke világa
szerinti tanokban, fajelméletin
megbélyegzett, egyetem tanban
felcseperesztett jobboldali.”

A vicc zsargont megtanulgatva,
hogy vajon lehet-e viccelni
az átkozott kommunizmusban,
drágaságként jó elmesélni.

„A szovjet politikai pályázatra
írtan a megnyerhető all inclusive
utazás: két hét a harmadiknak,
a másodiknak egy egész évi,

az elsőnek pedig életfogytiglan.
Megértésként tessék cselekedni!
Mi tettük dolgunk, fellázadt a tan,
a fölösleget próbáltuk elkergetni.

Vissza akartuk végre hazánkat
szerezni, a szabadságért tenni
csak akarattal tudtunk, visszaadva
szabadságát a hazánknak is.

Válaszként jött a haddelhadd,
tudva rúgni, csípni, harapni.
Szégyenítettek és zsaroltak,
hogy tudjunk kellemesen szenvedni.

Aztán jött a feketeleves, vezérin
hiába köttetett antikommunista
paktum a libernyák és konzervatív
fronton, áruló lett a libsi had.

Titkos szövetséggel a posztkomcsi,
a liberált és a progresszív sitt által
uralt közélet terítette a jobboldalit,
két vállra fektetve látványosan.

Mint utóbbról mára lehet tudni,
mire feljutottunk a kormányfokra,
a bűznek mocsári lápjából menteni
hazánkat nem tudtuk elég gyorsan.

Aztán elérte honunkat a recesszív,
gazdaságilag csődközeli állag,
mert lopva kapott alkalmak -szocin
ellehetetlenítve- sokakra szartak.

Az erőszak elszabadult félkatonain,
és etnikai túlkapások borzoltak
oly rendőrséget leépítő oldalin
tara a védelmet, hol az áldozat

védtelenül maradva türte a kínt.
A kiállásnak köszönve, rekonviszta
hírdetjén talpalva bátor módin,
győzelemre építve népmozgalmat.

Tégláztunk léptre, léptünk téglára,
siker tervvel visszatértünk harcolni
és laboratóriálva dominánsan,
kézben a recept, szabad elvinni.

Kódolt, bennfentes a magyarnak,
tizenkét ponttal fogva, mennyi
törtetéssel -persze kocka sarkkalhiszé,
hogy a gömböly túl egyszeri.

1. Nagy frakk húzta önálltali harc,
végtelen bizalmatlansági minősít,
cukorgyárosról is mindig tudva,
maga hasznán szánol önszámtanin.

Ellenségek churchilli tudta:
felbukkantuk legbiztosabb jelei,
hogy mire kéz tétet elmarva,
keblen kígyót melengetve, övék is.

2. Szlogenizált önteltet adva,
konzervbe ömlesztve az ideológiai
látszattól mentes belpolitikába,
hol kérdésben a válasz vakít

és ordítva sejlik félelem szaggal
az ürítékes dróthálózat illegális
fennakadta, járva való buktájukkal,
rámenős csellel, izzó pukkantin.

3. Nemzeti külpolitika, progresszív
csaták, jó és rossz ideológiájának
történelmi metszelt, ismételt hibái,
tulajdonjogi kérdések cizellájával.

Látszolt s vakcsendült ború ékin
megbúvó szamaritánc, hanggal
szirénin kecsegtető, molekuláris
pattantyú, tűz körüli hopphoppal.

4. Köztilalmazó értékkel bemutatni
szegénységünk látszatának média
diktátumú ellehetetlenítését, víg
eposztolikus csomagolásba zártan,

hol az uralom kárhozatosan öröki
oly formában, melynek hatalma
teljes körű vezérletnek birtoki
fellegvárában van kézbe zártan.

5. Mind ellenfelet, játék elleni
szándéknyilatkozattal mediálva,
napvilági fény felszínére kell hozni,
azon képzelgős tabusítványaikkal,

mely láthatoltságba torkolt kincs
lehet kezükben s abszolváltan
méreckedve, bennük felsejlői
útálattal tényezheté vakságukat.

6. Gazdaságnak elvont igazolta,
kivételes szándékozat szerintin
mind oly baloldali csapdázatban,
mellyel a pénzmag elvonaglik,

észrevételezhető magozással
külföldiek zsebébe áramlik,
hisz látszat nélkül a magyar,
nem tudja hová, kiért dolgozik.

7. Tartózkodni a szélsőséges áram
mérhetetlen összeesküdtetési
fikcióitól mindazért, hogy adat
stílszerűségeivel lehessen leplezni

mindazon tagadó mozgalmaknak
életszerűségét, mely tudományi,
császári, isteni biológiai jognak
kötöttségeivel igaz álmokat terít.

8. Untalan tanulással való olvasat
megőrizetének, könyvek felkészítői
jelenjeinek tudatában, elmehad
beintegráciolt képeinek meghitt,

köztudatba cseppenként tovaadta,
szőttest fikcionált víziókon túli
hülyének nézettetéssel mutogatva,
forgatva változatokat rendezőin.

9. Hittel, hit teljes hitel, hites hit
lerágott, füstbe ment tervek, iga
hajtatásnak eresztékelettel, hiszti
lepetjeként még megmaradoztan

tanítván, az elszámoltatás napestig
nyúló félelmezettségének uralt,
mind növendékeltnek tanítóin
adandó, nézet politika alaptant.

10. Tőrbecsalt nézet, konzervatív
látásmóddal fűszerezett világnak
addiktívált, beképezett kísértései,
ajtó dörömböléses retesz kattokkal

igyekszik felsőkategóriás, vatikáni
módozatok kiméretes jussával
haladozni, szentesült békénti
látszattal, védelmi kés tartattal.

11. A közösség építés cirkuszi,
kenyér osztogatás hiányával
működő esélyegyenlőtlenségi
hadosztállyal végezett pompa,

a makulált kíméletlenségi elit
formázta, ranglétrás megjárta
szökőévin, az alubbt lévő polgári
utakra, szükséggel megtett...néha.

12. Intézményesített jogokkal
felruházott, elme öltözködtetési,
politikai jogosítás megtartására
vigyázó neveldék adta, indultatási

és óvintézkedés szerint tartalmas
táptalajozottsággal szórakoztatói,
okvetett beirányzottságú adatokkal
célzatos siker story mintázatin.

A terjedelmes világi változat,
hatalmas változtatásainak igazi,
megkérdőjelezhetetlen hangja,
sívártalan veszettséggel addiktív.

Vérszomja a keleti kommunista
nézeteknek, fenyegeti a nyugati
civilizációt progresszív, alantas
elmésséggel hajazva életformain

mindazon jóra, melyet Amerika
is oly annyira próbál megvédeni.
Ezért kell további összefogással
előre menni, hiszen koordinálni,

megmérettetésnek is hatalmas
Soros követk két fő választási
fronton, mérhetetlen sok melóval.
Menjünk hát! Sok szerencsét, köszi.”

 

Könnyítés

Tárcázottá vált a segélyezés,
mely hírvívőn, mára évtizedes
juttattatások kivételét képezé
elmésen, mint egyedülálló trend.

Víve kellődő honatyai szándék,
jobb sorsra ítéltetett ötletek
kenjét vajnak kenyérre vetvén,
mint örömódás bú eresztleg.

Hisz magyar családosok kedvét,
mi se vehetné még jobban el,
mint vacogni nyáron vagy télen:
férhet-e több pazar a keretekbe.

Nevelik csak a jó népeket idén
s nevelés zajlik itt már jóideje.
Keservt hozhat a nagylábon élés,
így legyen emberin elengedve.

Kilátástalan helyzetben levés,
sokat nem segít, csak elfedve
háttérben zajló titkolt rejtélyt
tart, milliárdos zugokba rejtve.

Világok válsága van többfelé,
szankciók hullanak sokízben.
Próbálnak saját érdekként
eltusolni hibás rejtjeleket.

Fedetten is titkolják, miért
papolnak kis hazákba veretet,
feledve sorsok viharos nehezét,
rabolva csak kárpótlás helyett.

Nyugat és Kelet vérzé székjét
a végeláthatatlan sötétségben,
középre terült asztal szélén kézt
csapva, területek idegenjeire.

Gazdaságilag sajátjuk a térkép,
melyre ránéznek s függesztve
tartatnak be kegyetlen önkényt,
költségeket nyakakra tekerve.

Ám ha egy állam stabilan lép
s tesz jogos embervédelemnek
megfelelő, hírtelen cselekvést,
renoválhatja a nyűtt fészkeket.

Átlagolva kiadást, hasznot s bért,
téve ideiglenes pontot az íre
s világot megbírón ítélkezvén,
félre söpör mind álsegítséget.

Határtalan szív és éles ész,
mely magyarnak mindig termett
figyelésre, had szúrja szemét
ellenfélnek, önmaga érdekében.

Történetes koroknak gőgjén
emel békésebb fénybe minket,
hozzáálltunk igazolt szintjén
a minduntalan túlélésnek képe.

Ellenünk hadult már ezer év,
érvek féktelen semmibe vétje
színeztén járó elvétek elvét
követő, masírozó fene keltekkel

s fenekeltek lesznek-e ellenén
látszatoknak itt mindidőkben,
hisz egybe vetett hit teljén
tellik mindünk haza szeretetre.

 

Szavaz követőn

Jó estével zárult esten,
kinézetin volt pompa.
Sorban legjobb vetület,
adottság sok napokra.

Barátin ők kedvesek,
győzelmet ismét aratva.
Holdról akkor letekintve,
Brüsszel bizton meginogta.

Múlatságos esetekben,
sok-sok férfi munka.
Harcolva nemzetekkel,
nem lehet mindig jó móka.

Jó kívánság, üdvözlet,
bátorítás sorjaikban.
Hátba veregettel rengelt
dícsértés, mind munkált óra.

Imát okkal szórva éteknek,
külön-külön gondolva.
Áldva külhoni figyelemmel,
magyarokat megmozgatva.

Segedelemmel újra élve,
oda jut majd viszonzat,
hol a háborúra békében
adott válasz, anyáskodhat.

Szólt első ízes köszönet
a polgárin választóknak:
„Mind voksolt téttel öltetve,
szolgáltatva bizodalmat,

szerény fontolat legyen
az újabb győzelmi adatban,
hisz nagyobb szükséggel
elit az elit, mint valaha.

Önkéntesen lett a színezet
szentelt dologra fogva,
bújva ünnepi díszekbe
százezer csomóba fontan.

Zsoldos botokat nem kell
kelteni másik hazának,
csak hajlandón evezve,
bátran játszva kockás tant.

Eresztve érzelmeket,
eszünk okkal beleadva,
lehetőket kimerítve,
nyerünk mi mindenhogyan.

Rendek fordulós kettejezte,
önálltalin padra borultak,
összefogtan részlegest,
összeálltakként is bukottak.

Tanulmányokban kereshet
mind, kérdésekre válaszokat,
kíváncsin nézzve égre fel:
Isten, ki minket egyben tart?

Tudni nekünk szívvel kell:
hiába a rosszas taktika...
Ravaszkodás, cselszövet?
Ki éber, helyére magasztalt.

Itt ma ki győzedelmesen,
szívet tárván barátokkal,
nyertes szenvedéllyel
országért álmodottan,

leküzdve mind ellenzékest,
törtetvén óriási lábnyommal,
gól előtt cselt leszerelve,
ívelten tolva túlhoni hálóba.

Központi szervezetek
ellenünk, mára tettek sokat.
Jár nekik hát most üzenet,
adva törődő szavakat.

Apró csörögölt kezekben
s szórva van még a balba.
Lukas marokba eresztve,
hiszen vigyáztalan mind balga

s főnökült leljen engeszt,
kegyúrin gyúrjon múltat,
igazabbakba fektetve,
már lehetne több hozamja.

Riasztó túlerőknek nőtte
véste rá emléklapokra,
bírva sorstalan végzettel,
a Jóisten itt van barátunknak.

Balolt int felénekelten,
fogatolt bürokratán hajtva,
médiákat pénzzel űzetve,
jobbokat túlra átkozva.

Ellenérv lehet, végtelent
kaparva dicső múltakban,
hisz isteni kézben serlegeltek
egysége megállíthatatlan.

Emlék vés békemenetest,
járványt is lerakott tudatba,
falat ellenünkben emelten,
sosem lehet elég vastag.

Takarónk Isten hidegében,
legyék láb hosszalt dunyha.
Kudarcot engedni lehetetlen,
hisz féletlen a farkashad.

Függetlenségünk védte
békét, biztonságot adva,
család, gyermek reményben,
ismeretlent is megáldva.

Magyar barátokat feledetten,
jót-rosszat belénk kiáltva,
győzelmet sem-megsegítve,
ellenfélten vicsorogva.

Gondoljunk tiszta szívvel
azon álcázott világra,
melyben rakott sok fészek,
szívekbe látszat markolatlant.

Országot nemzett testre emelt
töviselt bíbor koszorúkat,
népek cserés embersége
áldozzék fel, felkoronázatra.

Ajánlva győzelmet, részben
oly kezekbe is átadva,
hol szemeknek tengelye
mind sikereinket láthatja.”

Int mostokban oda követőknek,
hol keresztény a demokrata
és politikain polgárért nyer
a hazafias konzervatíva.

Európának innen üzenve:
nyílhat újabb harc a múltra
s leragadtat jelenítve,
a jövőben is zátonyt foghat

és példa vétin, igézettel
a helyes irányt tartva,
a tengerbe veszetteket,
idővel vala felkutatja.

Látva lássék csak szemmel,
szeretvén van eme haza,
hol magyarnak a szerelem,
a karjába öltődőn fogan.

Vállalva a jobb hiszemet:
cél csak kimondva a rang...
fölöttünk s előttünk a Jóisten
s velünk kitapostat minden utat.

lecture 23 readings
thumb 0 comment
0
reaction

Comments (0)

Are you enjoying reading on Panodyssey?
Support their independent writers!

Prolong your journey in the Panodyssey universe Culture
D'amour et d'amitié
D'amour et d'amitié

Je dédie ces vers à ceux qui étaient, et sont encore là.Parce que les Amis pourront to...

Jean-Christophe Mojard
1 min

donate You can support your favorite writers