facebook Tragédie d'O
Congratulations! Your support has been sent to the author
Tragédie d'O

Tragédie d'O

Published Sep 7, 2020 Updated Sep 7, 2020
time 1 min

On Panodyssey, you can read up to 5 articles per month without being logged in.
Enjoy 4 articles more articles to discover this month.

To have unlimited access, log in or create an account by clicking below, it's free! Sign in

Tragédie d'O

Inspiration :
« 
… Sans utiliser la lettre A  » consigne (tronquée ;-) de Valentin Bert pour les auteurs confinés


En souvenir d’un jeu de mon adolescence …

 

 

U jur sur un’ plunut’ uppulu U vuvu du ju huru.
Mu sur sute plunut’ vuvu u puvr’ uliun’ qu s’uppulu O.

Duju pursun’ n’urruvu u prunuçu su nu.
Du cu ucun' U nu lu rugurdu, ucun’ U nu l’umu vrumu.
Nul U pur lu cuprudr’ !
O utu sul u muluru, lu U nu vulu pu du lu.

Ulur ul duçudu du purtur su d’utr’ ciu u plutu vur d’utr’ guluxu.
Ul ullu churchu un’ plunut’ pur lu : O !

Gouache de Chantal Perrin Verdier

Lu nu vunu, ul pru u vussu qu’ul fu dumurru pu ducullu.

L’USPUS !
Qu sutu bu !!

Ul vuyuju pudu du zunu su riu vur … Lursqu mutu (ufu put-utr’) ul vu u luruzu qulqu chuz. Ul utturussu sur lu plunut’
Uvu-t-ul truvu O ?

Qu ul uturu plu du mud’ l’uttudu. L’u du dumudu :
- Qui iti vi ?

O fut surprus.

- D’i vini vi ?

O u tu frussu.
Il iti tibi sir li plinit’ I.

 

 

Photo de couverture et illustration dans le texte : Chantal Perrin Verdier

 

2
Blow to the heart
I love this article
0
Stroke of genius
Brillant
0
Give a hand
This was useful to me
0
Publicity stunt
I wish to promote it
0
Hats off
The topic was very interesting
0
Not thrilled
Doesn’t fit Panodyssey’s standards
2
0
0
0
0
0
Share the article
copylink copylink

Comment (0)

You can support the independent writers you care about by making a donation to them

Extending the travel in the universe Culture
Plaisir singulier 1
Plaisir singulier 1

Une jeune femme, placée dans une salle de kinésithérapie, allongée, en tenue légère de circonstance, s...

Laetitia Gand
1 min
Plaisirs singuliers
Plaisirs singuliers

Harry Mathews a su composer une oeuvre troublante et délicate en écrivant sur la masturbation de femmes et d'hommes dans...

Laetitia Gand
1 min

donate You can now support your favorite writers on Panodyssey!