Congratulations! Your support has been sent to the author
Tragédie d'O

Tragédie d'O

Published Sep 7, 2020 Updated Sep 7, 2020
time 1 min
2
Love
0
Care
0
Wow
thumb 0 comment
lecture 58 lectures
2 reactions

On Panodyssey, you can read up to 10 articles per month without being logged in.
Enjoy 9 articles more articles to discover this month.

To have unlimited access, log in or create an account by clicking below, it's free! Sign in

Tragédie d'O

Inspiration :
« 
… Sans utiliser la lettre A  » consigne (tronquée ;-) de Valentin Bert pour les auteurs confinés


En souvenir d’un jeu de mon adolescence …

 

 

U jur sur un’ plunut’ uppulu U vuvu du ju huru.
Mu sur sute plunut’ vuvu u puvr’ uliun’ qu s’uppulu O.

Duju pursun’ n’urruvu u prunuçu su nu.
Du cu ucun' U nu lu rugurdu, ucun’ U nu l’umu vrumu.
Nul U pur lu cuprudr’ !
O utu sul u muluru, lu U nu vulu pu du lu.

Ulur ul duçudu du purtur su d’utr’ ciu u plutu vur d’utr’ guluxu.
Ul ullu churchu un’ plunut’ pur lu : O !

Gouache de Chantal Perrin Verdier

Lu nu vunu, ul pru u vussu qu’ul fu dumurru pu ducullu.

L’USPUS !
Qu sutu bu !!

Ul vuyuju pudu du zunu su riu vur … Lursqu mutu (ufu put-utr’) ul vu u luruzu qulqu chuz. Ul utturussu sur lu plunut’
Uvu-t-ul truvu O ?

Qu ul uturu plu du mud’ l’uttudu. L’u du dumudu :
- Qui iti vi ?

O fut surprus.

- D’i vini vi ?

O u tu frussu.
Il iti tibi sir li plinit’ I.

 

 

Photo de couverture et illustration dans le texte : Chantal Perrin Verdier

 

lecture 58 lectures
thumb 0 comment
2 reactions
Share the article
copylink copylink

Comment (0)

You can support the independent writers you care about by making a donation to them

Extending the travel in the universe Culture
Chap 6 : Le réveil de la magie
Chap 6 : Le réveil de la magie

Alice resta de longues minutes à contempler l'horizon, pendant qu'elle reprenait des forces, elle se laissa aller à...

Arthur Mede
34 min
Kaboom (2010) Gregg Araki
Kaboom (2010) Gregg Araki

It’s the end of the world as we know it Le paranormal et les univers borderline sont familiers dans les films de Gregg Araki

Jean-Philippe Rathle
3 min

donate You can now support your favorite writers on Panodyssey!